Velika Britanija

Velika Britanija

LLP (partnerstvo sa ograničenom odgovornošću)

LLP je novi oblik pravnog lica u Velikoj Britaniji. Ovaj oblik pravnog lica se pokazao kao izuzetno dobro rešenje za sve vlasnike biznisa koji žele da iskoriste prednosti fleksibilnog poreskog režima (niski ili nulti porezi) ali i ugleda koji imaju kompanije registrovane u Velikoj Britaniji.
LLP kombinuje organizacionu fleksibilnost i poreski status koje partnerstvo ima (članovi, partneri se oporezuju u zemlji boravka) sa prednostima koju ograničena odgovornost nosi. Ovaj oblik osnivanja je moguć iz razloga što se LLP posmatra kao pravno lice koje je odvojeno od članova koji ga čine

 

LLP prednosti

– LLP je pravno lice čiji članovi uživaju prednosti ograničene odgovornosti
– Bilo koje fizičko ili pravno lice može biti član LLP
– LLP članovima društva koji su strani državljani pruža velike poreske mogućnosti. Oporezivanje se vrši isključivo na nivou pojedinačnog člana društva (partnera).
– LLP u Velikoj Britaniji može da ima sopstveni VAT broj što je prednost za one koji se bave trgovinom na teritoriji Evrope
– Ukoliko LLP ne prodaje svoju robu ili usluge na teritoriji UK, partneri neće biti oporezovani u UK (jedino u zemlji boravišta). LLP je u obavezi da sa poslovnim aktivnostima krene u okviru jedne godine od datuma osnivanja.

 

Članstvo

LLP mora imati minimum dva člana sa podjednakim udelom u odgovornosti. Profit kompanije se deli u skladu sa pojedinačnim učešćem članova kompanije (proporcionalno).
Podaci o članovima su dostupni javnosti sem ukoliko se odlučite za Nominovani servis.
LLP mora imati minimum dva nominovana člana (ekvivalent izvršnom direktoru i sekretarici kompanije) sa pravima i dužnostima u LLP koje ima i bilo koji drugi član društva. Ipak, ovi imenovani članovi su odgovorni za stvari poput: potpisivanje dokumenata kompanije, podnošenje prijave registru kompanija u vezi bilo kakvih promena u članstvu ili aktivnostima kompanije, podnošenje godišnjeg izveštaja u ime LLP, potpisivanje računa itd. Ova dva člana su odgovorna pred zakonom.

 

Da bismo započeli proceduru registrovanja Vaše LLP, molimo Vas da nam dostavite sledeća dokumenta:

1) Predlog za naziv kompanije (2-3 predloga)*
2) Overenu kopiju pasoša svakog pojedinačnog člana društva (osnivača, partnera)
3) Scan računa za potvrdu adrese iz pasoša (el. energija ili telefon)
4) Uplata na račun EURO COMMERCE LLC