Sveti Vinsent

Sveti Vinsent

Osnovne informacije IBC (internacionalne biznis kompanije) na Svetom Vinsentu

1) IBC kompaniju na Svetom Vinsentu i Grenadini ostrvima može osnovati pravno ili fizičko lice (min.1).
2) Vlasnik kompanije može biti bilo ko bez obzira na nacionalu pripadnost i mesto boravka.
3) Direktor kompanije može biti pravno i fizičko lice (min. 1).
4) Sekretarica kompanije nije obavezna
5) Nerezidenti imaju pravo da poseduju zemlju na Svetom Vinsentu i Grenadini ostrvima ukoliko prethodno obezbede licencu za to.
6) Potpuno izuzeće od poreza
7) IBC kompanija na Sveti Vinsent i Grenadini nema obavezu podnošenja godišnjih izveštaja
8) Vlasnički kapital može biti uplaćen u bilo kojoj valuti
9) Ne postoji zakonski određen minimalni iznos vlasničkog kapitala
10) Identitet vlasnika i direktora IBC kompanije ne mora biti podatak dostupan javnosti
11) Dostupan je Nominovani servis (za potrebe tajnosti podataka o vlasnicima i direktorima IBC kompanije na Saint Vincent Island).
12) Dostupne su ready made kompanije

 

Da bismo započeli proceduru osnivanja molimo Vas da nam dostavite sledeće:

1.) Predlog za naziv IBC kompanije na Svetom Vinsent i Grenadini ostrvima
2.) Kopija pasoša (svakog pojedinačnog vlasnika i direktora IBC kompanije)
3.) Račun od električne energije ili telefona (od svakog pojedinačnog vlasnika i direkora)
4.) Potpisan Ugovor (svaki vlasnik i direktor moraju da potpišu ugovor)