Škotska

Škotska

INFO – ŠKOTSKA (LP)

LP je partnerski odnos između najmanje jednog vlasnika koji ima neograničenu odgovornost za dugove i obaveze LP formacije i jednog ili više partnera koji unose kapital u LP (bilo da je učešće u novcu ili imovini).

 

Ograničena odgovornost

Jedna od glavnih prednosti LP formacije je da partneri sa ograničenom odgovornošću ne uzimaju učešće u upravljanju kompanijom već je odgovornost svakog od partnera ograničena na iznos njegovog učešća u LP, što znači da partneri sa ograničenom odgovornošću imaju jednaku korist proisteklu iz ograničene odgovornosti kao i akcionari u akcionarskom društvu.

 

Poreska transparentnost

LP kompanije su prilično transparentne za UK direktne poreske svrhe i nisu tretirane kao posebni poreski entiteti od strane Poreske uprave i Uprave carina. UK poreski obveznici koji su partneri u LP kompaniji se direktno oporezuju na svoj deo prihoda ili dobiti od LP i stoga nisu predmet višeslojnog oporezivanja u UK.
Partneri koji nisu rezidenti u UK ili nemaju redovno prebivalište će jedino platiti porez na UK izvore prihoda, uključujući njihov udeo u profitu koji proizilazi iz poslovanja u UK ukoliko partnerstvo obavlja trgovinu u UK.

 

Restrikcije u pogledu imena firme

Sledeće reči su zabranjene i zahtevaju dodatnu proveru u UK:

Abortion, Anzac, Architect, Association, Assurance, Assurer, Authority, Benevolent, Board, British, Building Society, Chamber(s) of Business, Chamber(s) of Commerce and Industry, Chamber(s) of Commerce, Chamber(s) of Commerce, Chamber(s) of Enterprise, Chamber(s) of Industry, Chamber(s) of Trade and Industry, Chamber(s) of Trade, Chamber(s) of Training and Enterprise, Chamber(s) of Training, Charitable, Charity, Charter, Chartered, Chemist, Chemistry, Chiropodist, Contact Lens, Co-operative, Council, Credit Union, Dental Practitioner, Dental Surgeon, Dental, Dentist, Dentistry, Dietician, Dispensing Optician, District Nurse, Druggist, Duke, England, English, Enrolled Optician, European, Federation, Foundation, Friendly society, Fund, Geneva Cross, Great Britain, Group, Health Centre, Health Service, Health Visitor, Her Majesty, His Majesty, Holding, Industrial & provident society, Institute, Institute of Laryngology, Institute of Orthopaedics, Institute of Otology, Institute of Urology, Institution, Insurance, Insurer, International, Ireland, Irish, King, Medical Laboratory, Midwife, Midwifery, National, Nurse, Nursing, Occupational Therapist, Olympiad, Olympiads, Olympian, Olympians, Olympic, Olympics, Ophthalmic Optician, Optometrist,,Orthoptist, Patent, Patent Agent, Patent Office, Patentee, Pharmaceutical, Pharmaceutist, Pharmacist, Pharmacy, Physiotherapist, Police, Polytechnic, Post office, Pregnancy, Prince, Princess, Queen, Radiographer, Reassurance, Re-assurer, Red Crescent, Red Cross, Red Lion and Sun, Register, Registered, Registered Optician, Re-insurance, Re-insurer, Remedial Gymnast, Royale, Royalty, Scotland, Scottish, Sheffield, Society, Solicitor (Scotland), Special School, Stock exchange, Technician, Termination, Trade union, Training and Enterprise, Trust, United Kingdom, University, Vet, Veterinary Surgeon, Veterinary, Wales, Welsh, Windsor.

 

Radi otvaranja firme potrebno je priložiti sledeće:

1. Predlog imena (2-3)
2. Kopija pasoša (vlasnika i partnera)
3. Račun kao potvrda adrese (račun od el.energije ili telefona (vlasnika i partnera)
4. Uplata na račun EURO COMMERCE LLC