Severni Kipar

Severni Kipar

INFO – SEVERNI KIPAR (FAMAGUSTA FREE TRADE ZONE)

Osnivanje FTZ kompanije na Severnom Kipru ima niz prednosti koje će Vam omogućiti lakše i brže internacionalno poslovanje.

 

OSNOVNE KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

 • Kompanije osnovane u ovoj zoni ne podležu plaćanju poreza na dodatu vrednost
 • Ne postoje troškovi obnove kompanije
 • Korporativni porez i porez na dividende je 0% ukoliko se posluje u okviru zone, a ukoliko se roba uvozi u zonu postoji porez (zavisi od vrste robe)
 • Kompanije osnovane u Free Trade Zone Famagusta dužne su da vode knjigovodstvo
 • Dozvoljeno je zapošljavanje stranih državljana

 

ZAKONSKI ZAHTEVI:

 • Minimum 2 deoničara (shareholdera)
 • Direktor i sekretarica ne moraju biti sa Severnog Kipra. Jedan deoničar može biti direktor, a drugi sekretarica
 • Kada shareholderi nisu sa Severnog Kipra, potrebno je uplatiti minimum 50.000EUR share capital

 

DA BISMO ZAPOČELI SA PROCEDUROM OTVARANJA KOMPANIJE POTREBNO JE DA NAM DOSTAVITE SLEDEĆE:

 • 2-3 predloga naziva kompanije
 • Kopija pasoša za sve deoničare – notarizovane i apostilozovane
 • Potvrda iz policije o nekažnjavanju – prevedena od strane sudskog tumača
 • Račun komunalija za sve deoničare
 • Punomoć koji se daje za agenta na S.Kipru kako bi umesto Vas otvorio kompaniju
 • Uplata na račun EURO COMMERCE LLC