Sejšeli

Sejšeli

INFO – SEJŠELI

Internacionalna biznis kompanija (IBC) je najčešće korišćen oblik organizovanja off-shore kompanija na Sejšelima.

 

Zakonski zahtevi su minimalni i fleksibilni:

 •  Potreban je samo jedan direktor i jedan deoničar.
 • Deoničari, direktori ne moraju biti stanovnici Sejšela, niti je njihova nacionalnost zakonski određena. Vlasnik i direktor kompanije mogu biti fizičko i/ili pravno lice.
 • Knjige ne moraju biti vođene. Ukoliko se klijent odluči da vodi knjigovodstvo, ne postoji zahtev za reviziju.
 • Sve IBC kompanije imaju obavezu da čuvaju knjigovodstvenu dokumentaciju – fakture-ulazne/izlazne, priznanice o raznim troškovima i ostalim transakcijama.
 • Knjigovodstvena dokumentacija može da se čuva na registrovanoj adresi (Sejšeli) ili na adresi koju klijent navede u posebnom dokumentu/rezoluciji direktora (Resolution of Director/s) kojom daje instrukcije registrovanom agentu na kojoj adresi će se dokumentacija čuvati. Evidencija se čuva 7 godina nakon izvršene transakcije.
 •  Sastanci deoničara i direktora ne moraju biti održani na Sejšelima (mogu biti održani preko telefona).
 • “Memorandum” i “Odredbe o Društvu” su jedina dokumenta dostupna javnosti.

Status IBC dodeljuje se subjektu uz određene uslove:

 •  Nikakve poslovne transakcije ne mogu biti vođene sa stanovnicima Sejšela
 •  Nije dozvoljeno posedovanje nekretnina na Sejšelima, imovina može biti izdata samo za kancelarijsku upotrebu
 •  Bankarstvo i posao sa Trust-ovima se može realizovati jedino uz adekvatnu dozvolu
 •  Slično, dozvola je potrebna za rad sa osiguranjem i reosiguranjem
 •  Zabranjeno je baviti se upravljanjem preduzećima ili registracijom Sejšelskih preduzeća

 

Za proceduru osnivanja potrebno je da nam dostavite sledeće:

 •  Skenirana kopija pasoša
 •  Račun od struje, telefona… – ne stariji od 3 meseca
 •  Predlog za naziv kompanije (2-3 naziva)
 •  Uplata na račun EURO COMMERCE LLC