Nove promene najavljene od strane vlade Britanskih Devičanskih Ostrva (BVI)

otvaranje offshore

Želeli bismo da Vam skrenemo pažnju na nove izmene objavljene od strane Vlade Britanskih Devičanskih Ostrva. Promene su stupile na snagu 01.04.2016. godine za postojeće kompanije. Prelazni period za podnošenje podataka u Registar direktora je od 01.04.2016. do 31.03.2017. godine. Za nove kompanije, podaci u Registru direktora trebaju biti ažurirani u roku od 21 dana nakon imenovanja prvih direktora i sve promene moraju biti podneta sekretara u roku od 30 dana.

BVI u nastojanju da u skladu sa kriterijumima utvrđenim od strane Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i međunarodnim standardima transparentnosti koje promoviše “The Financial Action Task Force” (FATF) je najavio promene u Registru direktora.

Vlada BVI je donela nove zakone i propise u cilju poboljšanja režima usaglašenosti za BVI kompanije. Ove promene uglavnom utiču na zahteve u pogledu pružanja informacija u vezi sa direktorima i krajnjih  vlasnika BVI kompanija i imaju za cilj da osiguraju da BVI održi svoju poziciju kao uspešna jurisdikcija finansijskih usluga koja ide u korak sa međunarodnim standardima u vezi sa automatskom razmenom informacija i borbom protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Organi vlasti su naveli da će off-shore jurisdikcije koje ne prate korak sa međunarodnim usaglašavanjem biti meta (i na crnoj listi u slučaju nepoštovanja) u budućnosti i taj propust će onemogućiti poslovanje sa tim off-shore jurisdikcijama. Imajući ovo u vidu i uzimajući u obzir sve  pogodnosti koje BVI ima da ponudi, klijenti treba da budu  uvereni da BVI ostaje vodeći finansijski centar za offshore poslovanje.

Informacije o direktorima podnete u registar će biti privatne i biće dostupne uz pismeno odobrenje kompanije, sudskom odlukom ili na pismeni zahtev od strane BVI regulatora.

Kazna za BVI kompanije ukoliko ne podnesu potrebne podatke u navedenom roku iznosi US $100. Ovo uključuje neuspešno podnošenje potrebnih podataka, naročito u Registar direktora. Dodatne kazne će biti primenjene kod kompaniji na sledeći način:

za prvi mesec US $ 300
tokom naredna 3 meseca (i), dodatnih US $ 500
tokom naredna 3 meseca (II), dodatnih US $ 750
nakon toga, mesečno, dodatnih US $ 1,000

Britanska Devičanska Ostrva su zadržala javnu politike da osiguraju snažnu ulogu u globalnoj borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Vlada Britanskih Devičanskih Ostrva je promovisala politiku kako bi se osigurala odlučna borba protiv prekograničnog finansijskog kriminala i održala reputacija transparentne jurisdikcije. Ovo zalaganje vlade je dovelo do uvođenju savremenih finansijskih usluga, kao što je režim licenciranja fondova pružalaca korporativnih usluga, ukidanje akcija na donosioca i uvođenje obaveznog izveštavanja o sumnjivim aktivnostima.