Britanska Devičanska Ostrva

Britanska-devičanska-ostrva

INFO – BRITANSKA DEVIČANSKA OSTRVA (BDO)

Osnivanje kompanije na BVI (British Virgin Islands) je veoma popularno jer kombinuje veliki broj prednosti poput administrativnih olakšica, fleksibilnosti, izuzeća od poreza kao i činjenice da ove kompanije uživaju veliki ugled u svetskim finansijskim tokovima.

 

Struktura

Vlasnik, direktor i deoničar kompanije može biti bilo privatno, bilo pravno lice (nije potrebno da bude rezident). Jedno lice može biti na sve tri funkcije. Struktura kompanije može da se načini u skladu sa potrebama biznisa. Ukoliko jedna osoba obavlja sve tri funkcije u kompaniji ona može da imenuje dodatnu osobu koja će da deluje u ime kompanije u slučaju nekih nepredviđenih okolnosti.

 

Oblici osnivanja

Kompanije na BVI mogu biti osnovane na jedan od sledećih načina: kompanije ograničene akcijama, kompanija ograničena garancijama, neograničene kompanije, kompanije sa ograničenom svrhom.

 

Kompanijama na BVI je dozvoljeno da:

1. Ima vlasnički udeo u nekoj drugoj BVI kompaniji
2. Iznajmljuje nekretninu za kancelarijski prostor
3. Ulaže novac u banke na BVI
4. Održava profesionalni kontakt sa rezidentima sa BVI

 

Posebne odredbe

U slučaju da strana Vlada iz nekog razloga (nacionalizacije, konfiskacije) oduzme akcije BVI kompanije vlasniku kompanije, vlasnik ima za pravo da od suda na BVI traži da se to zanemari i da se klijent i dalje smatra vlasnikom deonica.
 

Da bismo započeli proceduru osnivanja kompanije potrebno je da nam dostavite sledeće:

1. Predlozi za naziv kompanije (3-4)
2. Kopija pasoša
3. Račun od el.energije, telefona kao dokaz adrese iz pasoša