Želite da otvorite offshore kompaniju i račun u banci?

PRE NEGO ŠTO KRENETE, RAZMISLITE O OVIM PITANJIMA:

1. Da li znate kakav oblik firme Vam treba? Firma sa 1 članom? Partnerstvo? Korporacija? Da li znate šta su prednosti i mane svakog oblika osnivanja kompanije?

2. Da li znate da napišete sve osnivačke akte, kako bi Vaša kompanija bila kompletna?

3. Koji dokumenti Vam trebaju, za otvaranje računa u banci?

4. Koje banke će Vas prihvatiti kao klijenta, u odnosu na Vaše planirano poslovanje?

5. Da li ćete proći bankarsku KYC (Know Your Client) "upoznaj svog klijenta" proceduru?

6. Šta će Vas sve banka pitati, i šta treba da odgovorite, da bi Vas prihvatili kao klijenta?

7. Kako da pravilno ispunite formulare banaka, za otvaranje računa, bez pravljenja grešaka, koje mogu da Vas uvedu u kasnije probleme.

8. Da li pratite najnovije bankarske standarde i procedure?

Ako ne znate odgovore na ova pitanja, molimo Vas, da nas kontaktirate.

Osnivanje offshore kompanije, i otvaranje računa u banci za offshore firmu više nisu jednostavne procedure.

Otvaranje i struktuiranje offshore kompanije mogu da zvuče kao lake procedure, ali morate paziti u kojoj državi (jurisdikciji) da otvorite firmu, šta su najnovija pravila i standardi, kada se radi o legalnom poslovanju, i godišnjim obavezama kompanije. U kojim zemljama želite da Vaša nova kompanija nesmetano posluje? Šta su prednosti i mane određenih država. Šta su pravila za legalno poslovanje kada je u pitanju knjigovodstvo, podnošenje godišnjih izveštaja, plaćanje poreza i taksi, a u nekim državama i revizija. 

Ako niste sigurni o ovim pitanjima, potreban Vam je profesionalni servis za otvaranje kompanije, kao i autorizovani agent za otvarnje računa u bankama.