Nevis

LLC (limited liability company – društvo sa ograničenom odgovornošću) kompanija – Nevis

Ovaj oblik pravnog lica omogućava vlasnicima biznisa da kreiraju poslovni model na način koji u potpunosti odgovara potrebama biznisa.
LLC kompanija osnovana na Nevisu može služiti za sve vrste poslovnih aktivnosti bilo gde u svetu.

 

Prednosti osnivanja LLC kompanije na Nevisu

1.) LLC kompanija osnovana na Nevisu je potpuno izuzeta od svake porekse obaveze
2.) Nevis dozvoljava da jedna osoba bude osnivač LLC kompanije.
3.) LLC kompanije osnovane na drugim jurisdikcijama mogu prebaciti sedište na Nevis
4.) Nisu potrebni Deoničari
5.) LLC kompanija može imati ograničen vek trajanja
6.) Podaci mogu biti čuvani bilo gde
7.) LLC ne zahteva imenovanje direktora niti službenika
8.) Menadžment kompanije mogu činiti bilo vlasnici kompanije, bilo osobe imenovane od strane vlasnika
9.) Osnivači, menadžeri, službenici LLC kompanije ne moraju biti rezidenti Nevisa
10.) LLC kompanija osnovana na Nevisu nema obavezu podnošenja finansijskih niti godišnjih izveštaja
11.) Stabilna jurisdikcija – legalnost jurisdikcije je potvrđena od strane OECD i Nevis nije na FATF crnoj listi

 

Da bismo započeli proceduru osnivanja kompanije, molimo Vas da nam dostavite sledeće:

1.) Predlog za naziv kompanije (2-3)
2.) Overena kopija pasoša ili vozačke dozvole
3.) Račun od telefona ili električne energije (ne stariji od 2 meseca)
4.) Due Diligence Declaration (popunjeno)
5.) Uplata na račun EURO COMMERCE LLC