Maršalska Ostrva

Maršalska ostrva

Prednosti osnivanja IBC (International Business Company) na Maršalskim Ostrvima (Marshall Islands):

1.)Korporacije čiji su vlasnici ne-rezidenti su izuzete od oporezivanja
2.) Ne postoji obaveza dostavljanja godišnjih izveštaja
3.) Omogućeno je bavljenje širokim krugom poslovnih aktivnosti
4.) Ne postoje troškovi prema kompanijama koje svoje sedište prenose na Maršalska Ostrva
5.) Niski troškovi
6.) Dvojezičan upis (standardna dokumenta su dostupna i na španskom, francuskom i kineskom jeziku)
7.) Ne postoji razmena podataka sa OECD
8.) Identitet direktora i vlasnika kompanije je poverljiva informacija i samim tim ne postoji obaveza da taj podatak bude dostupan državnim organima niti javnosti

 

Procedura

Da bismo započeli sa procedurom osnivanja IBC kompanije molimo Vas da nam dostavite sledeće:
1.) Naziv kompanije (2-3 predloga)
2.) Kopija pasoša (svakog od direktora i shareholdera)
3.) Odluka o akcionarskom ulogu
4.) Osnovni KYC podaci (ko je vlasnik, čime se bavi, čime planira da se bavi sa ovom firmom, gde,…)
5.) Uplata na račun EURO COMMERCE LLC