Mađarska

Mađarska

Info Madjarska

Osnivanje Društva sa ograničenom odgovornošću (KFT) je idealna pravna forma kompanije ukoliko je broj vlasnika mali. Veoma je sličan nemačkom GMBH. Mnoge strane investicije su se realizovale kroz ovu vrstu kompanije.

Menadžment Kompanije

KFT je tretiran kao poreski rezident Mađarske ukoliko se upravljanje ovim pravnim licem vrši iz Mađarske, tj ukoliko se glavne poslovne odluke donose iz Mađarske. Direktor ne mora da bude Mađarski rezident. Sastanci direktora moraju da budu u Mađarskoj radi održavanja poreske rezidentnosti u Mađarskoj. Vlasnici akcija i/ili direktori mogu da budu i fizička i pravna lica.

Uplaćeni i upisani kapital iznosi HUF 3.000.000 (oko EUR 10.000). Sve dok se kapital ne uplati u celosti, vlasnik akcija je odgovoran za obaveze pravnog lica u iznosu neuplaćenog kapitala i nema pravo da isplaćuje dividende. Sa druge strane kapital takođe može da se uplati od iznosa ostvarenog profita kompanije. Na primer, ukoliko vlasnik akcija nije uplatio kapital a njegov profit je HUF 10.000.000, onda će se suma od HUF 3.000.000 izdvojiti za kapital , a ostatak u oznosu od HUF 7.000.000 može da se isplati u vidu dividende.

Statusna obaveza KFTa je postojanje bankovnog računa u mađarskoj banci.

 

Da bismo započeli proceduru osnivanja kft u madjarskoj, molimo vas da nam dostavite sledeće

  • kopije pasoša za svakog vlasnika
  • kopije potvrde adrese stanovanja ne starije od 3 meseca (Lična karta, izvod iz banke, pismo reference banke, račun od struje, vode..)
  • Uplata na račun EURO COMMERCE LLC