Kanada

Kanada

KANADA – BRITANSKA KOLUMBIJA, LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP (LLP)

 

POREZI

LLP (partnerstvo sa ograničenom odgovornošću) je pravno lice koje ne podleže plaćanju poreza u Kanadi.
Sav profit koji je primljen od strane LLP prolazi kroz kompaniju do svojih partnera.

 

PARTNERSTVO

LLP formiran u Kanadi je vrsta partnerstva gde je svaki partner odgovoran samo za sopstvene obaveze. Na ovaj način partneri su odgovorniji prema svojim klijentima i omogućava partnerima da realizuju svoje poslovanje bez brige da će njihova lična sredstva biti ugrožena , osim ako je u pitanju nehat.
Informacije o partnerima nisu zavedene u Registru i nisu dostupne javnosti.
Zahteva se da LLP u Kanadi ima najmanje dva partnera.

 

VREMENSKI OKVIR

Za formiranje kompanije potrebno je od 2 do 4 nedelje, plus vreme za dostavu.

 

ZABRANJENE AKTIVNOSTI

Pranje novca, terorističke aktivnosti, primanje sredstava od trgovine drogom, trgovina oružjem, kockanje (gaming and gambling), prikupljanje novčanih sredstava od javnosti, savetovanje javnosti o investicijama, upravljanje investicijama koje nisu imovina kompanije, upravljanje I administracija investicionim šemama, trgovina sa zemljama koje su pod embargom utvrđenim od strane Saveta bezbednosti Ujedinjenih Nacija ili nekih drugih namena koje su ilegalne u skladu sa zakonima zemlje u kojoj je kompanija osnovana ili zakonima zemlje sa kojima će kompanija trgovati.

 

NOMINOVANI SERVIS

Nominovane partneri ne obezbeđuju lična dokumenta neophodna za due diligence i ne potpisuju dokumenta u ime kompanije. Krajnji vlasnik dobija punomoć koja mu obezbeđuje pravo da upravlja kompanijom i potpisuje ugovore u ime kompanije.

 

RAČUNOVODSTVO

Kompanija je u obavezi da vodi internu evidenciju ulaznih i izlaznih faktura. Nije potrebno dostavljanje faktura niti podnošenje finansijskih izveštaja.

 

POSLOVANJE U KANADI

LLP može da posluje u Kanadi. Međutim, u slučaju da prodaja u Kanadi pređe iznos od USD 30.000 potrebno je da se kompanija registruje za GST/HST (predstavlja porez na promet u Kanadi) i podnese svake godine zahtev za povraćaj GST/HST.

 

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA

  • Overena kopija važećeg pasoša (fotografija i stranica sa potpisom) . Overa može da bude urađena od strane banke, advokata ili notara I treba da sadrži ime i kontakt podatke o osobi koja je overila dokument kao i datum overe.
  • Original ili kopija jednog od sledećih dokumenata: skorašnji račun komunalija , izvod iz banke, izvod kreditne kartice, US vozačka dozvola (obe strane) ili kanadska vozačka dozvola (obe strane)
  • Pismo referenca banke – klijent treba da bude klijent banke najmanje dve godine
  • Popunjen i potpisan formular koji se odnosi na poslovnu aktivnost kompanije – obezbeđen od strane naše kompanije
  • Popunjena i potpisana Izjava – obezbedjen od strane naše kompanije