Irska

Irska

INFO – IRSKA

Osnivanje kompanje u Irskoj ima niz prednosti. Irska ima jednu od najnižih poreskih stopa – porez na korporativnu dobit ostvarenu putem trgovine je 12.5% i 25% na dobit ostvarenu na osnovu na ostalih aktivnosti. Irska ima ugovor o izbegavanju dvostrukom oporezivanje sklopljen sa 45 država, a među njima je i Srbija.

 

PRI FORMACIJI KOMPANIJE, SLEDEĆI USLOVI MORAJU BITI ISPUNJENI:

 • Minimum 2 direktora, od kojih jedan moram biti iz EU (direktori mogu biti samo fizička lica)
 • Minimum 1 sekretarica
 • Deoničar može biti privatno ili pravno lice
 • Deoničarski kapital 100EUR
 • Knjigovodstvo I revizija obavezni

 

DA BISMO ZAPOČENI PROCEDURU OSNIVANJA KOMPANIJE U IRSKOJ POTREBNO JE DOSTAVITI:

 • Predlog za naziv Vaše kompanije (2-3 različita predloga) kako bismo mogli proveriti koji naziv je slobodan.
 • Kopija pasoša overena notarski
 • Kopija lične karte overena notarski
 • Puno ime direktora, datum rođenja, adresa i nacionalnost
 • Puno ime i adresa vlasnika
 • Kopija pasoša
 • Kopija dva računa kao potvrda adrese iz pasoša (struja, informatika, ne može mobilni, TV, ne stariji od 3 meseca) – Original
 • Notarizovani potpis