Hong Kong

Hong Kong

INFO – HONG KONG

Mnoštvo država Hong Kong posmatra kao offshore jurisdikciju, međutim stav vlasti u Hong Kongu je da teritorija nije offshore centar u tradicionalnom smislu reči, nego područje sa niskim porezima, koji porez ubira prema teritorijalnom principu. U svakom slučaju, koristeći odgovarajuću korporativnu strukturu, rezultat poslovanja može biti da prihodi bez oporezivanja mogu pripasti firmi u Hong Kongu. Samo profit koji je rezultat neposrednog delovanja u Hong Kongu je oporeziv, čak i tada maksimalno od 17.5%.

 

Glavne karakteristike firmi u Hong Kongu:

  • Nema poreza na promet, poreza na operacije holdinga, poreza na prodaju, PDV, poreza na „vrednost“ firme, i nema poreza na obračunate zarade kod kompanija koje zadržavaju zaradu nego da ih raspoređuju (isplaćuju dividende). Porezi se naplaćuju samo na prihode koji su „izvedeni iz ili nastali u“ Hong Kongu. Na prihode koji su nastali izvan teritorije, nema poreza. Status o sedištu firme je nevažan.
  • Iz osnivanja kancelarije u Hong Kongu ne proizilazi porez, ukoliko kancelarija unutar teritorije Hong Konga ne pravi prihode. Mesto gde je ugovor bio sklopljen i potpisan je ključni kriterijum. Prihodi koji se odnose na ugovornu prodaju, sklopljeni pomoću prodavca iz Hong Konga, pomoću faxa ili telefona, gde pregovori nisu zahtevali putovanje izvan teritorije Hong Konga se vode kao prihod iz Hong Konga za poreske vlasti.
  • Kada je Hong Kong samo sedište firme i u njemu se samo vodi knjigovodstvo, u smislu da se iz Hong Konga ne pregovara ili sastavlja prodajni ugovor (koji je izveden u inostanstvu), gde se svim transakcijama upravlja iz inostranstva (instrukcije, rukovođenje bankovnim računom,….) , ovakve transakcije se ne smatraju kao prihod ostvaren u Hong Kongu i tako ostvaren profit se ne oporezuje.
  • Firma čije zanimanje je zaštita intelektualne svojine, mora da plaća fiksni porez na prihod od 1.75% (ili 17.5% na 10%) od primljenih uplata, sa svim dodatnim troškovima koji ne mogu biti odbijeni od poreza.
  • Prihod od međunarodnih operacija preduzeća koja se bave prevozom (shipping kompanije) je oslobođen od poreza, osim ako brodovi plove ili prolaze kroz vode Hong Konga, u kom slučaju se oporezuje samo deo profita koji je ostvaren prolaskom kroz Hong Kong, gde je porez na profit od 17.5%.
  • Prihod od dividendi, gde je majka kompanija iz Hong Konga se ne smatra profitom, bez obzira da li je ćerka firme rezident ili ne-rezident u Hong Kongu i prema tome nije predmet oporezivanja.
  • Gubitak može biti knjigovodstveno prenošen neograničeno.
  • Prve godine, kupovina računarske opreme se vodi kao odbitak od poreza 100%.

 

Da bismo započeli sa procedurom otvaranja kompanije potrebno je da nam dostavite sledeće:

1. 2 ili 3 predloga za naziv kompanije
2. scan pasoša direktora i deoničara kompanije (sa prikazanom adresom)
3. utility bill ili Bank reference letter na engleskom jeziku za potvrdu adrese (ne stariji od 3 meseca)
4. doprinos / kapitalna donacija kompanije (procenat pojedinačnog učešća deoničara)
5. Biznis plan
6. Dokaz o poslovanju (website, ugovori/ugovori sa radnicima…)
7. Uplata na račun EURO COMMERCE LLC