Delaver

Delaver

INFO – DELAVER-SAD

Otvaranje LLC u Delavare-SAD je pametan i profitabilan način za internacionalni biznis. Nakon otvaranja LLC ni jedan član ili menadžer kompanije nije lično odgovoran za bilo kakav dug ili obavezu kompanije niti podleže odgovornošću svojom privatnom imovinom.

Slični tipovi kompanija su DOO u Srbiji/Hrvatskoj/BiH, GmbH u Nemačkoj, Ltd. u Engleskoj.

Nudimo Vam dva načina formiranja LLC koji se razlikuju po stepenu privatnosti:

Prvi način omogućava da Vaše ime (ime kompanije i članova koje ste nam dostavili) bude na listi „Sertifikata o Formaciji“ čime se pruža mogućnost da se vidi da ste Vi vlasnik kompanije. Podaci nisu objavljeni javno, i jedini mogući način za njihovo pribavljanje je da se naruči kopija „Potvrde o Formaciji“, koju može izdati jedino Korporativni registar u Delaveru. Svako može zatražiti informaciju (za bilo koju kompaniju u Americi) o statusu kompanije, i mogu se dobiti oficijalni podaci (kad je registrovana, da li je aktivna, da li je plaćena franšizna taksa…). Nije jednostavno doći do tih informacija, ali je moguće.

Drugi način formiranja kompanije pruža mogućnost da „Sertifikat o Formaciji“ bude objavljen bez imena članova kompanije, a budući da je to jedini javni dokument, ne postoji mogućnost da neko dobije informaciju o vlasničkoj strukturi kompanije. U ovom načinu otvaranja, Vi uz dokumenta kompanije dobijate još par dokumenata kojima dokazujete vlasništvo nad kompanijom, i koji Vam omogućuju upravljanje kompanijom. Ovi dodatni dokumenti nisu javni, i izdaje ih registrovani agent u USA, koji je zadužen za legalnost registracije firme, i dokumenta su overena notarskim pečatom i apostil overom, čime se potvrđuje njihova istinitost i autentičnost.

Za pokretanje procedure otvaranja LLC kompanije u Delaveru, potrebno je da nam dostavite sledeće:

  • Kopiju prve strane Vašeg pasoša ili pasoša osobe koja registruje kompaniju.
  • IME kompanije 3 – 4 imena po Vašem izboru. Ime kompanije ne sme da sadrži u svom nazivu: BANK, INSURANCE, LOTTERY, UNIVERSITY (ovim vrstama delatnosti LLC kompaniji nije dozvoljeno da se bavi).
  • Adresu, broj telefona i e-mail adresu za kontakt.
  • Avansnu uplatu na račun kompanije Euro Commerce LLC

U slučaju da su vlasnici kompanije pravna lica, potrebno je dostaviti set dokumentacije kompanije.