Uvođenje PDV-a od 5% u UAE

Offshore company formation Dubai

Porez na dodatu vrednost (PDV) u UAE je novi koncept u tom regionu. PDV je na snazi od 1. januara 2018. i to po standardnoj stopi od 5%. PDV je indirektni porez, ili porez na potrošnju, koji se prikuplja u svakoj fazi proizvodnje ili prodaje. PDV od 5% je primenljiv na skoro svu robu i usluge. Ujedinjeni Arapski Emirati, kao … Read More

ŠKOTSKA

Scotish LP company formation

Škotska partnerstva sa ograničenom odgovornošću – identitet partnera postaje dostupan javnosti Vlada Velike Britanije je uvela novu zakonsku regulativu koja proširuje zahteve za registraciju krajnjih vlasnika škotskih partnerstava sa ograničenom odgovornošću i određenih škotskih generalnih partnerstava . Zakonodavna regulativa o registrovanju partnera sa značajnom kontrolom u škotskim partnerstvima (2017), stupila je na snagu u ponedeljak, 26. juna. Dve klauzule bi … Read More

BVI

company bank account

Dana 12.04.2016. Vlada Britanskih Devičanskih Ostrva ( BDO) i Vlada Velike Britanije potpisale su Razmenu podataka o krajnjim vlasnicima i tehničkom protokolu koji treba da stupi na snagu u junu 2017. Razmena informacija omogućava razmenu informacija o krajnjim vlasnicima između nadležnih institucija Vlada BDO i Velike Britanije. U skladu sa ugovorom, Vlada Velike Britanije smatra model BDO kao sistem sa … Read More

Zakon o malom biznisu, preduzećima i zapošljavanju 2015 (VB)

limited liability company formation

Zakon o malom biznisu, preduzećima i zapošljavanju 2015 (SBEEA) je uveo nove odredbe koje će izmeniti primarni deo zakonodavstva koji upravlja kompanijama u Velikoj Britaniji, a to je zakon iz 2006. godine. Amandmani imaju za cilj da povećaju transparentnost oko kontrole interesa u privatnim i javnim preduzećima i pojednostave uslove pod kojima kompanije podnose zahteve u Registru firmi. Čest je … Read More

Sejšeli uvode nove procedure za Internacionalne Poslovne Kompanije (IBC)

seychelles offshore company

Nove procedure su donete da bi se rešile nedoumice grupe za sprečavanje pranja novca Istočne i Južne Afrike (ESAAMLG), kako bi se usaglasile sa FATF standardima i kako bi se implementirali okviri za Sprečavanje pranja novca u Republici Sejšeli. Ovaj novi Zakon zamenjuje Zakon o internacionalnim poslovnim kompanijama iz 1994 I uvodi velike promene u zakonodavtsvu Republike Sejšela koji se … Read More

Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA)

offshore limited company

FATCA je američki zakon donet u cilju poboljšanja izmirivanja poreskih obaveza od strane američkih državljana (rezidenata), kako fizičkih tako i pravnih lica, koji poseduju finansijska sredstva i račune van SAD.   FATCA ima za cilj da unapredi usaglašenost međudržavnih poreskih regulativa uvođenjem internacionalnog standarda za automatsku razmenu informacija, a u vezi sa američkim poreskim obveznicima.FATCA regulativa zahteva da poreski organi … Read More

Zajedničko izveštavanje OECD-a za automatsku razmenu finansijskih informacija (CRS)

check bank account

Da bi pomogle u borbi protiv utaje poreza i štitile integritet poreskih sistema, vlade širom sveta su podržale uvođenje FATCA od strane Vlade Sjedinjenih Država uvođenjem novog sistema prikupljanja informacija i izveštavanja za finansijske institucije. Ovo je poznato kao “Common Reporting Standard (CRS)” i on je razvijen od strane Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj. “Common Reporting Standard (CRS)” je … Read More

Nove promene najavljene od strane vlade Britanskih Devičanskih Ostrva (BVI)

otvaranje offshore

Želeli bismo da Vam skrenemo pažnju na nove izmene objavljene od strane Vlade Britanskih Devičanskih Ostrva. Promene su stupile na snagu 01.04.2016. godine za postojeće kompanije. Prelazni period za podnošenje podataka u Registar direktora je od 01.04.2016. do 31.03.2017. godine. Za nove kompanije, podaci u Registru direktora trebaju biti ažurirani u roku od 21 dana nakon imenovanja prvih direktora i … Read More