BVI

company bank account

Dana 12.04.2016. Vlada Britanskih Devičanskih Ostrva ( BDO) i Vlada Velike Britanije potpisale su Razmenu podataka o krajnjim vlasnicima i tehničkom protokolu koji treba da stupi na snagu u junu 2017.

Razmena informacija omogućava razmenu informacija o krajnjim vlasnicima između nadležnih institucija Vlada BDO i Velike Britanije.

U skladu sa ugovorom, Vlada Velike Britanije smatra model BDO kao sistem sa istim efektom kao i javni registar krajnjih vlasnika.

BDO je u procesu razvoja nove platforme koja se zove BOSS (Sistem za bezbednu pretragu krajnjih vlasnika).

Platforma koja treba da zaživi u Junu, će omogućiti nadležnim institucijama Vlada BDO da vrše razmenu informacija sa nadležnim institucijama Vlade Velike Britanije u roku od 24 časa.

BOSS platforma ispunjava sve međunarodne standarde definisane od strane Financial Action Task Force (FATF) i obezbeđuje ravnotežu između privatnosti i transparentnosti omogućavajući da se informacije o krajnjim vlasnicima razmenjuju sa potpisnicama ugovora brzo i efikasno.

Informacije koje će se nalaziti na BOSS platformi su sledeće:
Ime kompanije
Registracioni broj kompanije
Registrovana adresa
Datum osnivanja
Ime krajnjeg vlasnika
Datum rodjenja krajnjeg vlasnika
Detalji koji potvrđuju identitet krajnjeg vlasnika (prihvatljivi su detalji iz pasoša)
Status kompanije
Datum kada je likvidacija počela (ukoliko postoji)
Datum kada je likvidacija završena (ukoliko postoji)
Razlog zašto informacije o krajnjem vlasniku nisu dostavljene

Pristup BOSSu je moguć samo uz jedinstvenu lozinku.

Svaki registrovani agent će posedovati svoju bazu podataka za skladištenje podataka o krajnjim vlasnicima
Svaka baza podataka je jedinstvena i nije uvezana sa bazama podataka drugih agenata.