Bosna i Hercegovina

Bosna

INFO – BOSNA I HERCEGOVINA

Niska poreska stopa i mogućnost da se relativno lako i po pristupačnim cenama dobije bankovni račun u lokalnim banaka su samo neke od pogodnosti zbog koji je B&H sve popularnija prilikom odabira jurisdikcije u kojoj je najbolje formirati kompaniju.

 

PORESKI TRETMAN KOMPANIJE U B&H

Društvo sa ograničenom odgovornošću formirano u Banja Luci (B&H) ima obavezu vođenja knjiga i plaćanja poreza na dobit po stopi od 10%. Ovo predstavlja jednu od najnižih poreskih stopa u Evropi.

 

PROCES FORMACIJE I OTVARANJA RAČUNA U BANCI

  • Izrada Osnivačkog Akta i apliciranje za sedište kompanije
  • Odlazak u Banja Luku radi potpisivanja dokumentacije i prijave adrese fizičkog lica na 3 meseca
  • Nakon 7 do 10 dana, kada formacija kompanije i izrada pečata bude kompletirana, potrebno je ponovo otići u filijalu banke kako bi se potpisali bankovni formulari i dobio broj računa
  • Banka obezbeđuje online banking, kartice i sve glavne svetske valute

DA BISMO ZAPOČELI PROCEDURU POTREBNO JE DOSTAVITI SLEDEĆE:

  • Kopija pasoša svakog pojedinačnog vlasnika kompanije
  • Predlog za naziv kompanije (2-3 opcije) uz poštovanje gore navedenih ograničenja.
  • Adresa, telefonski broj i e-mail adresa kontakt osobe
  • Biznis aktivnost kompanije
  • Uplata na račun EURO COMMERCE LLC