Belize

Belize

Prednosti registracije Belize nerezidentne tvrtke

Belize IBC je Društvo sa Ograničenom Odgovornošću oslobođeno poreza i devizne kontrole, osnovano prema zakonima na Belizeu. Sve njegove poslovne aktivnosti i ostvareni profit moraju biti provedeni izvan Belizea pri čemu kompanija i dalje ostvaruje sve pogodnosti u skladu sa zakonom. Belize IBC često koriste pojedinci za kupovinu i lizing imovine, imovinsko planiranje, optimizaciju poreza, trust-a kao i međunarodne kompanije u prekograničnim transakcijama.

 

Osnovne karakteristike Belize IBC su:

1. zakoni su posebno osmišljeni kako bi se smanjili troškovi
2. fleksibilnost – potrebni su samo jedan direktor i jedan deoničar (koji može imati deonice na donosioca i registrovane deonice, deonice sa i bez prava glasa, odobreni deoničarski kapital sa ili bez nominalne vrednosti)
3. IBC može kupiti i otkupiti vlastite deonice
4. IBC može zakupiti kancelariju na Belizeu
5. koristi usluge Belize trust kompanija
6. vodi vlastitu evidenciju i održava sastanke na Belizeu
7. ima bankovni račun kod lokalne banke
8. ima deonice u drugoj IBC i poseduju plovila na Belizeu
9. tajnost – Belize zakon je prilagodio odredbe kako bi osigurao slobodu pojedinca i formalnost privatnih i komercijalnih transakcija. Jedini dokument dostupan javnosti koji se podnosi u Registar je Memorandum and Articles of Incorporation.
10. ne postoji zahtev za javnim objavljivanjem ili godišnjim podnošenjam računa u skladu sa Zakonom.
11. može obavljati delatnost koja nije zabranjena zakonima Belizea, osim ako se ne radi o bankarstvu, osiguranju, trust management-a i udruženim investicijama koje zahtevaju dozvole.

 

Lista dokumentacije koja se dobije po osnivanju kompanije

  • Potvrda o osnivanju
  • Memorandum i Statut
  • Imenovanje direktora i deoničara
  • Sertifikat o deonicama