Uvođenje PDV-a od 5% u UAE

Offshore company formation Dubai

Porez na dodatu vrednost (PDV) u UAE je novi koncept u tom regionu. PDV je na snazi od 1. januara 2018. i to po standardnoj stopi od 5%. PDV je indirektni porez, ili porez na potrošnju, koji se prikuplja u svakoj fazi proizvodnje ili prodaje. PDV od 5% je primenljiv na skoro svu robu i usluge. Ujedinjeni Arapski Emirati, kao … Read More