OFFSHORE kompanija

Offshore, ili off shore poslovna kompanija može zadovoljiti vašu potrebu za ulaskom u međunarodnu poslovnu arenu. Ako radite neku vrstu međunarodnog i/ili prekograničnog poslovanja, velike su šanse da će vam trebati offshore kompanija. Dokle god niste stanovnik zemlje, gde ste osnovali kompaniju, ta kompanija će se smatrati za offshore kompaniju. Ako želite da formirate kompaniju, došli ste na pravo mesto. Pomoći ćemo vam da osnujete kompaniju, otvorite bankovni račun i pružićemo Vam sve dodatne usluge u skladu sa vašim poslovnim i ličnim potrebama, vezanim za tu kompaniju. Offshore kompaniju možete osnovati već za USD 800!

Veliki je broj prednosti koje vlasnici biznisa mogu da ostvare kroz osnivanje offshore kompanija:

Smanjenje poreskih obaveza
Upravljanje rizikom
Smanjenje troškova
Zaštita privatne imovine
Tajnost podataka
Povećanje imovine

Gledano šire, pogodnosti osnivanja offshore firme su:

 • Slobodan promet profita i kapitala
  Pristup low-cost jurisdikcijama
  Sigurnost prava na svojinu
  Strano osiguranje i reosiguranje
  Princip teritorijalnog oporezivanja
  Izuzeće od poreza
  Testiran pravni sistem
  Sofisticirani bankarski sistemi

  • Pristup poreskim sporazumima
  • Bankovna tajnost
  • Pristup offshore ekspertima
  • Privatnost podataka
  • Manji broj ograničenja
  • Podsticaj stranih ulaganja
  • Veće zarade
  • Redukovani porezi

Otvaranje Offshore Kompanije

 • Vlasnici biznisa biraju za sedište svog offshore biznisa one jurisdikcije koje nude mogućnost poslovanja sa veoma niskom ili nultom poreskom stopom. Te jurisdikcije se obično nazivaju “poreski rajevi”. U grupu poreskih rajeva spadaju: Seychelles, Marshall Islands, Panama, Dubai…
 • Pored tzv. “poreskih rajeva” postoje jurisdikcije koje nude mogućnost osnivanja i offshore i onshore kompanija. Ove jurisdikcije nude mogućnost poslovanja uz korišćenje prednosti fleksibilnog poreskog režima.
 • Jurisdikcije poput Hong Konga nisu prepoznate kao offshore jurisdikcije ali nude mogućnost tzv. “teritorijalnog oporezivanja” tj. ukoliko vlasnik biznisa ne sprovodi nikakve poslovne aktivnosti niti ostvaruje profit na teritoriji Hong Konga, kompanija nije poreski obveznik i može da posluje bez bilo kakvih odbitaka.

Društvo sa ograničenom odgovornošću i Partnerstva sa ograničenom odgovornošću

 • Ovaj oblik kompanije se koristi za potrebe offshore poslovanja, međunarodnog poslovanja i pruža mogućnost poreskog planiranja uz prednost ograničene odgovornosti vlasnika biznisa (vlasnik biznisa nije odgovoran sopstvenom imovinom za bilo kakve dugove kompanije) ali i “pass-through” oblika oporezivanja.
 • Partneri u LLP dele profit na osnovu pojedinačnog učešća partnera. U nekim slučajevima, ukoliko su vlasnici ili partneri poreski nerezidenti države u kojoj je kompanija registrovana i ukoliko nikakve poslovne aktivnosti ne sprovode u toj državi, kompanija nije poreski obveznik.
 • Ove kompanije su “fiskalno transparentne” (LLC u Delaware, Isle of Man i UK LLC i LLP kompanije).

Internacionalno poslovno preduzeće

IBC (International Business Company) je tipičan oblik offshore kompanije. IBC je oslobođena svih poreskih obaveza ali takođe ima zabranu da delatnost obavlja u jurisdikciji u kojoj je registracija izvršena. Ovaj tip kompanije se uglavnom upotrebljava za pružanje offshore bankarskih aktivnosti, profesionalnih servisa, internacionalnu trgovinu, različite vrste ulaganja i zaštitu imovine.

Kompanije registrovane u on-shore jurisdikcijama
On-shore jurisdikcije su zemlje u kojima je način oporezivanja takav da pruža određene prednosti za bavljenje raznim vrstama međunarodnih aktivnosti.
Svet off-shore biznisa je daleko kompleksniji od crno-bele slike koju mediji prezentuju. Svet offshore biznisa čine i on-shore jurisdikcije koje se svojom poreskom fleksibilnošću trude da privuku veliki broj interancionalnih kompanija.

Ovi fleksibilni propisi omogućavaju širok krug mogućnosti poreskog planiranja:

 • Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja koji se odnose na dividende, kamate i isplate nadoknada.
 • Osnivanje holdinga, međunarodnih finansijskih sedišta.
 • Specijalistička poslovanja (na primer lizing).
 • Poresko planiranje i upravljanje ličnim i porodičnim bogatstvom..

Međunarodni poreski savetnici su odavno postali svesni mogućnosti koje postoje za poboljšanje ukupne poreske efikasnosti uvođenjem niske poreske stope zemljama sa visokim porezima u cilju podsticanja razvoja međunarodnog biznisa. Ipak, uspešno sprovođenje takve strukture uslovljeno je velikim brojem činilaca.

U sadašnjem offshore svetu postoji stručna primena određenih poreskih struktura koje pružaju on-shore jurisdikcije.