Seyhelles

Seyhelles

SEYHELLES

Compania Internațională de afaceri (IBC) este cea mai frecvent forma utilizată de companiile offshore din Seychelles.

CERINȚELE LEGISLATIVE SUNT MINIME ȘI FLEXIBILE:

 • Este necesar doar un singur director și un acționar.
 • Acționarii, directorii nu trebuie să fie rezidenți din Seychelles, precum nici cetățenia lor nu este legal determinată.
 • Proprietarul și managerul societății pot fi o persoană fizică și /sau juridică.
 • Nu e nevoie de o evidența contabilă ghidată. Încît clientul decide să efectueze o evidență contabilă, nu există nicio cerință pentru revizie.
 • Toate companiile IBC sunt obligate să păstreze documente contabile – facturi de intrare și ieșre (in / out), chitanțe de costuri diverse și alte tranzacții.
 • Documentele contabile pot fi păstrate la sediul social (Seychelles), sau la adresa indicată de client într-un document / rezoluție separată de administrație (Rezoluția directorului), prin care dă instrucții agentului înregistrat la adresa sa va fi păstrată documentația. Înregistrările sînt păstrate 7 ani de la finalizarea tranzacției.
 • Ședințele acționarilor și ale directorilor nu trebuie să fie ținute în Seychelles (acestea pot fi ținute la telefon).
 • „Memorandumul” și „Dispozițiile societății” sunt singurele documente accesibile publicului.

 

STATUTUSUL IBC SE ACORDEAZĂ SUBIECTULUI CU CONDIȚII SPECIFICE:

 • Nu pot fi efectuate tranzacții de afaceri cu rezidenții din Seychelles.
 • Nu este permis să fie deținute proprietăți imobiliare în Seychelles, proprietatea poate fi emisă doar pentru uz de birou.
 • Bancarea și lucrul cu trusturile (fonduri de trust) pot fi realizate numai cu un permis corespunzătoar.
 • În mod similar, este necesară o licență pentru a lucra cu asigurarea și reasigurarea.
 • Este interzisă gestionarea companiei sau înregistrarea firmei care aprține sau face parte din Seychelles.

 

PENTRU PROCEDURA DE INSTITUIRE ESTE NECESAR SĂ NE LIVRAȚI URMATOARELE ACTE:

 • Copia scanată a pașaportului
 • Factura de electricitate, telefon … – nu mai vechi de 3 luni
 • Propunerea pentru numele companiei (2-3 nume)
 • Plata catre EURO COMMERCE SRL