Cipru

Cipru

CIPRU

Cipru a înregistrat o creștere economică rapidă în ultimii 15 ani. Conform reglementărilor fiscale curente, Ciprul este țara cu cel mai mic regim fiscal din Europa și rolul său de centru financiar internațional este foarte ridicat.

Intrarea în UE a întărit situația economică bună și a pus bazele pentru o creștere economică mult mai mare.

SOCIETATEA CIVILĂ CIPRIANĂ CU RESPONSABILITATE LIMITATĂ (COMPANIE LIMITATĂ) POATE FI ÎNREGISTRATĂ ÎN 2 MODURI:

O companie cu un management în afara Ciprului – un nerezident fiscal
Directorul acestei companii trebuie să fie o persoană fizică sau o companie care nu este rezidentă în Cipru, iar proprietatea asupra societății trebuie să fie deținută de o persoană străină (fizică sau juridică). Activitățile de afaceri și sursele de venit trebuie să fie în afara Ciprului, nu sunt permise înprumuturi locale (companiilor din Cipru), iar toate plătirile locale trebuie înregistrate și raportate. Conturile / rapoartele anuale trebuie înregistrate la Banca Centrală. Companiile înregistrate în acest mod nu plătesc impozitul pe profit de 12,5%, dar sunt supuse tuturor celorlalte obligații și costuri. Aceasta este o companie ideală, dacă doriți ca întreprinderea *societatea dvs. să aibă un statut UE și nu va contează avantajele pe care le au companiile care sunt rezidenți fiscali.

O societate cu sediul menagementului în Cipru – rezident fiscal
Directorul acestei societăți trebuie să fie o persoană fizică sau o companie care este rezidentă în Cipru, iar proprietarul societății poate fi o persoană fizică sau o persoană străină (persona fizică sau juridică).
Noi vă putem oferi serviciul unui director nominalizat din Cipru pentru a vă transforma compania într-un rezident fiscal. Companiile care sunt contribuabili în Cipru se bucură de statutul complet al companiilor din UE, se pot înregistra pentru numărul de TVA al UE (TVA), precum și pentru alte numere (EORI, …). O societate de administrare cu sediul în Cipru poate beneficia, asemenea, de acordurile de evitare a dublei impuneri pe care Cipru le-a semnat cu 45 de țări.

 

TRATAMENTUL TAXAL (DE IMPOZIT) AL COMPANIILOR DIN CIPRU

În prezent, Cipru are cea mai scăzută rată de impozitare în Europa și, ca atare, și-a consolidat poziția în centrul financiar. Nu există nicio diferență în ceea ce privește tratamentul fiscal între companiile locale și cele internaționale. Aceeași taxă se aplică tuturor companiilor. Cipru este considerată o jurisdicție de prestigiu, deoarece, în calitate de membri ai UE, aceasta nu este adusă în contextul așa-numitelor „paradisuri fiscale”.

 

REGULAMENTE GENERALE:

 • O societate a cărei sediu, conducere și control nu se află în Cipru este considerată nerezidentă și nu este obligată să plătească impozitul pe profiturile unei societăți achiziționate în afara Ciprului. Taxele sunt plătite pentru activitățile pe care o astfel de companie înregistrată le-ar avea în Cipru.
 • Veniturile din dividende obținute de la societăți străine, deținute de o societate rezidentă în Cipru, sunt complet scutite de impozit în Cipru (în anumite condiții).
 • Compania cipriotă nu trebuie să plătească impozitul pe venit pentru plățile dividendelor, dobânzile și onorariile companiilor nerezidente sau persoanelor fizice.
 • Companiile cipriote nerezidențiale nu pot obține Certificatul de rezidență fiscală cipriotă – Certificat de rezidență fiscală și, prin urmare, nu pot beneficia de Acordul de evitare a dublei impuneri.
 • O societate al cărei sediu, conducere și control este în Cipru este considerată a fi rezidentă și este obligată să plătească impozitul pe profitul unei societăți achiziționate în interiorul și în afara Ciprului în cuantum de 12,5%.
 • Contribuabilii Ciprului sunt scutiți de impozitul pe venitul din vânzarea de acțiuni..
 • Confidențialitatea și anonimitatea proprietarului companiei este protejată (adevărata identitate este disponibilă numai băncilor locale.) După deschiderea contului, informațiile nu sunt disponibile părților terțe sau altor țări, cu excepția cazurilor de investigații penale autorizate prin lege (droguri, terorism etc.).
 • Anonimitatea poate fi obținută prin utilizarea directorului nominalizt sau a proprietarului nominalizat.
 • Cu toate acestea, Banca Centrală a Ciprului trebuie să aibă informații despre proprietarul real al companiei. Aceste informații sunt ținute de Banca Centrală a Ciprului în deplină confidențialitate.
 • Compania cipriotă poate deschide un cont bancar în orice monedă în Cipru și în afara Ciprului. Reducerea de grup poate fi realizată dacă pierderile unei societăți sunt contabilizate cu profitul impozabil al altor societăți din același grup.
 • Nu există restricții privind transferul pierderilor fiscale. Acestea pot fi transferate nelimitat și compensate de profiturile viitoare.
 • Reorganizarea, fuziunile și achizițiile de societăți se pot face fără implicații fiscale.
 • Dacă se moștenesc acțiuni ale unei companii cipriote nerezidente, impozitul pe proprietate nu se v plăti; iar vânzarea sau transferul bunurilor lor (cu excepția imobilelor situate în Cipru) este scutită de impozitul pe venit și de alte impozite.
 • Scutirea de la impozitul pe câștigurile de capital (cu excepția vânzării de bunuri imobiliare în Cipru).
 • Forma VIES de companii – Companii care sînt înfințate în Cipru cu numarul TVA sunt obligate să trimită lunar facturi către Cipru, astfel încât până agenției de contabilitate să trimită pînă în data de 10 în fiecare lună, formularul VIES Administrației Fiscale din Cipru. Costul lunar al acestei proceduri este de 50EUR + 19% TVA.

 

PENTRU A INCEPE PROCEDURA DE INSTITUIRE A COMPANIEI ÎN CIPRU, VĂ RUGĂM SĂ NE LIVRAȚI URMATOARELE ACTE::

 • 1. Propunerea dvs.a denumiri companiei (2-3 propuneri diferite) pentru a verifica ce denumire este acesibilă. Este dorit ca denumirea să conțină un cuvânt sau o prescurtare sau o versiune inițială așa incite prin denumire numele poate fi presupus cu ce se va ocupa compania.
 • 2. O copie a pașaportului certificat prin ștampila apostilei – Original
 • 3. Confirmarea adresei din pașaport (factura telefonică sau factura telefonică) – Original
 • 4. Scrisoare de referință din partea băncii – Original
 • Procedura de înființare a companiei durează aproximativ 3 săptămâni (în funcție de viteza cu care Registrul din Cipru certifică documentația, această perioadă este de + 7 zile