Velika Britanija

Velika Britanija

LLP (Limited Liability Partnership) Velika Britanija

LLP (partnerstvo sa ograničenom odgovornošću) je novi oblik pravne osobe u Velikoj Britaniji. Ovaj oblik pravne osobe se pokazao kao iznimno dobro rješenje za sve vlasnike biznisa koji žele iskoristiti prednosti fleksibilnog poreznog režima (niski ili nulti porezi) ali i ugleda koji imaju poduzeća registrirana u Velikoj Britaniji.
LLP objedinjuje organizacionu fleksibilnost i porezni status koje partnerstvo ima (članovi, partneri se oporezuju u zemlji boravka) sa prednostima koju ograničena odgovornost nosi. Ovaj oblik osnivanja je moguć iz razloga što se LLP drži kao pravna osoba koja je odvojena od članova koji ga čine.

Partneri nerezidenti su odgovorni samo za porez na:
– profit koji nastane u Velikoj Britaniji iako će partner – korporativni nerezident biti odgovoran za inostrani profit koji se odnosi na stalnu poslovnu jedinicu u Velikoj Britaniji
– njihov udeo u prihodu od investicija partnera – u meri u kojoj nastaje u Velikoj Britaniji –
njihov udeo u prihodu investicija partnera, u meri u kojoj je nastao u Velikoj Britaniji – iako bi korporativni partner nerezident trebao da vrati svoj udeo od prihoda od inostranih investicija koji se odnosi na stalnu poslovnu jedinicu u Velikoj Britaniji

 

LLP prednosti:

– LLP je pravna osoba čiji članovi uživaju prednosti ograničene odgovornosti
– Bilo koja fizička ili pravna osoba može biti član LLP
– LLP članovima društva koji su strani državljani pruža velike porezne mogućnosti. Oporezivanje se vrši isključivo na nivou pojedinačnog člana društva (partnera).
– LLP u Velikoj Britaniji može imati svoj VAT (PDV) broj što je prednost za one koji se bave trgovinom na teritoriji Europe
– Ukoliko LLP ne prodaje svoju robu ili usluge na teritoriji UK, partneri se neće oporezivati u UK (jedino u zemlji boravišta)
– LLP je u obvezi krenuti sa poslovnim aktivnostima u okviru jedne godine od datuma osnivanja.

 

Članstvo

LLP mora imati minimum dva člana sa podjednakim udjelom u odgovornosti. Profit poduzeća se dijeli u skladu sa pojedinačnim učešćem članova poduzeća (proporcionalno).
Podaci o članovima su dostupni javnosti osim ukoliko se odlučite za Nominirani servis.
LLP mora imati minimalno dva nominirana člana (ekvivalent izvršnom direktoru i tajnici poduzeća) sa pravima i dužnostima u LLP koje ima i bilo koji drugi član društva. Ipak, ovi imenovani članovi su odgovorni za stvari, primjerice: potpisivanje dokumenata poduzeća, podnošenje prijave bilo kakvih promjena u članstvu, aktivnosti poduzeća, Registru poduzeća, djelovanje za i u ime poduzeća, godišnjeg izvještaja u ime LLP, potpisivanje računa, … Ova dva člana su odgovorna pred zakonom.

 

Ugovor o članstvu

Svi članovi, partneri LLP moraju potpisati ugovor o članstvu. Ovo je osnovni dokument LLP poduzeća i sadrži sljedeće informacije: informacije o strukturi poduzeća, aktivnostima poduzeća, pravima i obvezama članova, procentualne raspodjele, učešću pojedinačnih članova. Ovaj dokument utvrđuje odnose između članova društva, ali i odnos same LLP i članova. Ovaj dokument je potrebno priložiti banci kako bi se bankovni račun mogao otvoriti.

 

Za početak procedure registracije Vaše LLP, molimo Vas dostavite nam sljedeće dokumente:

1. Prijedlog za naziv poduzeća (2-3 prijedloga)*
2. Ovjerenu presliku putovnice svakog pojedinačnog člana društva (osnivača, partnera)
3. Ovjerena preslika računa za potvrdu adrese iz putovnice (el. energija ili telefon)
4. Uplata na račun EURO COMMERCE LLC

*Sljedeći termini ne smiju biti dio naziva poduzeća: assurance, bank, benevolent, building society, Chamber of Commerce, fund management, holding, insurance, investment fund, loans, municipal, reassurance, reinsurance, savings, trust, trustees, university ili njihovi sinonimi na drugim jezicima.