Vajoming

Vajoming

LLC TVRTKA – WYOMING-USA

Osnivanje LLC (Društvo sa ograničenom odgovornošću – DOO) u Wyomingu je pametan i profitabilan način za razvoj međunarodnog biznisa. Nakon osnivanja LLC tvrtke, vlasnik nije odgovoran osobnom imovinom za bilodifferent koju obvezu tvrtke.

Sličan tip tvrtke je GmbH u Njemačkoj, LTD u UK itd..

 

Management tvrtke

Zahtjevan broj vlasnika i direktora – jedan ili više.
Ne postoji ograničenje po pitanju nacionalne pripadnosti vlasnika, osnivača LLC tvrtke.

 

Naziv tvrtke

Naziv tvrtke se mora završavati sa “Limited Liability Company,” “Limited Company,” “Ltd. Co.,” “LC,” “LLC” ili “L.L.C.” Naziv ne smije sadržati termin kojii implicira obavljanje poslovnih aktivnosti drukčijih od onih prikazanih u dokumentu Articles of Organization.
Naziv tvrtke ne smije biti sličan nazivu postojeće LLC tvrtke, tržišne marke ili servisne marke registrirane u državi osnivanja. Upotreba termina “Trust” je zabranjena. Upotreba termina “Academy,” “Education,” “University” i “School” zahtjeva suglasnost nadležne institucije – Ministarstva obrazovanja.

 

Informacije koje Articles of Organization trebaju sadržati:

– Svrha LLC tvrtke (sažet prikaz osnovne poslovne aktivnosti tvrtke)
– Opis i iznos uloženih novčanih i nenovčanih sredstava
– Total dogovorenih dodatnih ulaganja (ukoliko ih ima) od strane vlasnika, vremenski okvir u kom će se ulaganje izvršiti
– Da li vlasnici imaju pravo primiti nove članove u LLC tvrtku, uvjeti i odredbe po kojima će se prijem novih članova vršiti
– Pravo ostalih vlasnika da, nakon smrti, otkaza, bankrotstva nekog od vlasnika tvrtke ili bilo kakvog drugog događaja koji u nekom trenutku naruši vlasničku strukturu, nastave poslovne aktivnosti tvrtke.
– Odluka da li će tvrtku voditi Menadžeri (Direktori)/Članovi
– Imena, adresa stanovanja i pozicije u LLC tvrtki svakog pojedinačnog člana i menadžera
– Naziv, fizička adresa (P.O. Box nije dozvoljena adresa) registriranog agenta

 

Početak procedure osnivanja LLC tvrtke u WY, zahtjeva sljedeće dokumente:

– Preslika putovnice svakog pojedinačnog osnivača/vlasnika tvrtke
– Prijedlog za naziv tvrtke (2-3 opcije) uz poštovanje gore navedenih ograničenja.
– Adresa, telefonski broj i e-mail adresa kontakt osobe/a
– Uplata na račun EURO COMMERCE LLC