Škotska

Škotska

LP FORMACIJA – ŠKOTSKA (VELIKA BRITANIJA)

LP je partnerski odnos između najmanje jednog vlasnika koji ima neograničenu odgovornost za dugove i obveze LP formacije i jednog ili više partnera koji unose kapital u LP (bilo da je doprinos u novcu ili imovini)

 

Ograničena odgovornost

Jedna od glavnih prednosti LP formacije je uvjet da partneri sa ograničenom odgovornošću ne sudjeluju u upravljanju tvrtke vec je odgovornost svakog od partnera ograničena na iznos njihovog doprinosa u LP, što u biti znači da partneri sa ograničenom odgovornošću imaju jednaku korist proisteklu iz ograničene odgovornosti kao i dioničari u dioničarskom društvu.

 

Porezna transparentnost

LP tvrtke su prilično transparentne za direktne porezne svrhe UK i nisu tretirane kao posebni porezni entiteti od strane Poreznog ureda i Carinske uprave. UK porezni obveznici koji su partneri u LP tvrtki se direktno oporezuju na svoj dio prihoda ili dobiti od LP i stoga nisu predmet višeslojnog oporezivanja u UK.

Partneri koji nisu rezidenti u UK ili nemaju redovno prebivalište će jedino platiti porez na UK izvore dobiti, Uključujući njihov udio u dobiti koji nastaje iz poslovanja u UK ukoliko partnerstvo obavlja trgovinu u UK. Ne postoji zahtjev za podnošenjem računa.
Dozvoljen je Nominirani servis.

 

Za otvaranje tvrtke potrebno je priložiti sljedeće:

1. Prijedllog naziva tvrtke (2-3)
2. Preslika putovnice (vlasnika i partnera)
3. Racun kao potvrda adrese (račun od el.energije ili telefona (vlasnika i partnera)
4. Uplata na račun EURO COMMERCE LLC