Singapur

Singapur

INFO – SINGAPUR

Kompanija koja je inkorporirana u Singapuru nosi određeni kredibilitet i ugled na svetskom tržišu kao pravno lice. Tip kompanije koji osnivamo je Singapursko društvo sa ograničenom odgovornošću (Pte Ltd).

 

Glavne karakteristike firmi osnovane u Singapuru:

 • Stranci mogu posedovati 100% deonica kompanije
 • Obavezan je 1 shareholder, 1 direktor, 1 sekretarica
 • Obavezan je 1 lokalni nominovani direktor
 • Porez na korporativnu dobit je 17%
 • Poreske olakšice za start-up kompanije – 75% izuzeće od plaćanje poreza na prvih 100.000USD i 50% izuzeća na narednih 100.000USD.
 • Registar kompanija nije javan, ali do podaka može doći svako ko zatraži uvid u profil kompanije
 • Ne postoji minimalan osnovni kapital, ali za registraciju je potrebno imati uplaćen kapital od 1$SGD
 • Revizija nije potrebna za mala preduzeća, ali je moguće uraditi ukoliko je to potrebno
 • Ograničena odgovornost – obaveze shareholdera su ograničene na njihove udele i kapitalu

 

DA BISMO ZAPOČELI PROCEDURU POTREBNO JE DOSTAVITI SLEDEĆE:

 • 2 ili 3 predloga za naziv kompanije
 • Scan pasoša direktora i deoničara kompanije
 • Račun od komunalija
 • Bank reference letter na engleskom jeziku za potvrdu adrese (ne stariji od 3 meseca)
 • Doprinos / kapitalna donacija kompanije (procenat pojedinačnog učešća deoničara)
 • Opis biznis aktivnosti
 • Kontakt podaci (email, telefon)
 • Uplata na račun EURO COMMERCE LLC

 

KNJIGOVODSTVO

Sve kompanije osnovane u Singapuru imaju obavezu vođenja knjigovodstva. Obaveza knjigovodstva počinje 18 meseci nakon registracije kompanije. Troškovi knjigovodstva zavise od nekoliko faktora: priroda poslovanja, broj transakcija (uplate, isplate, i plaćanja bilo kog tipa) i godišnjeg obrta kompanije.