Sejšelski otoci

Sejšelski otoci

Seychelles otoci – Internacionalna Poslovna Tvrtka (IBC)

Internacionalna Poslovna Tvrtka (IBC) je najčešće korišten oblik organiziranja off-shore na Seychelles otocima.

 

Zakonski zahtjevi su minimalni i fleksibilni:

1. Potreban je samo jedan direktor i jedan dioničar
2. Dioničari, direktori i referenti ne moraju biti stanovnici Seychelles otoka, niti je njihova nacionalnost zakonski određena
3. Sve IBC tvrtke imaju obvezu čuvati knjigovodstvenu dokumentaciju – fakture-ulazne/izlazne, priznanice o raznim troškovima i ostalim transakcijama. Knjigovodstvena dokumentacija se može čuvati na registiranoj adresi (Seychelles) ili na adresi koju klijent naznači u posebnom dokumentu/rezoluciji direktora (Resolution of Director/s) kojom daje instrukcije registriranom agentu na kojoj adresi će se dokumentacija čuvati. Evidencija se čuva 7 godina nakon izvršene transakcije.
4. Minimalan iznos osnivačkog kapitala nije određen
5. Dioničarima, direktorima i referentima naknade nisu neophodne
6. Sastanci dioničara i direktora ne moraju biti održani na Seychelles otocima (mogu biti održani preko telefona)
7. “Memorandum” i “Odredbe o Društvu” su jedini dokumenti dostupni javnosti
8. Zabranjene poslovne aktivnosti kompanija na Sejšelima su sledeće: poslovanje sa hartijama od
vrednosti, investicionim fondovima, gambling aktivnosti (dozvoljene su jedino u slučajevima da
postoje dozvole za obavljanje gore navedenih aktivnosti u skladu sa zakonima zemlje u kojoj
IBC posluje)
9. Shelf kompanije – prvi direktor mora da se imanuje u orku od 9 meseci od datuma formiranja
tvrtke
10. Svaka IBC kompanije mora da poseduje Registar vlasnika u svojoj registrovanoj kancelariji na Seychelles otocima

 

Status IBC dodjeljuju se subjektu uz određene uvjete:

  • Nikakve poslovne transakcije ne mogu biti vođene sa stanovnicima Seychelles otoka
  • Nije dozvoljeno posjedovanje nekretnina na Seychelles otocima
  • Bankarstvo i posao sa Trust-ovima se može realizirati jedino uz adekvatnu dozvolu
  • Slično, dozvola je potrebna za rad sa osiguranjem i reosiguranjem

 

Za proceduru osnivanja IBC tvrtke molimo Vas dostavite nam sljedeće:

1. Preslika putovnice ovjerena od strane knjigovođe ili javnog bilježnika u skladu sa instrukcijama
2. Račun od struje, telefona… – ne stariji od 3 mjeseca (ovjeren u skladu sa instrukcijama)
3. Prijedlog za naziv tvrtke (2-3 naziva)
4. Uplata na račun EURO COMMERCE LLC