Britanski Djevičanski Otoci

Britanski Djevičanski Otoci

Osnivanje tvrtke na Britanskim Djevičanskim otocima (British Virgin Islands)

BVI tvrtka (British Virgin Islands-Business Company) je vrlo popularan oblik osnivanja jer nudi veliki broj prednosti poput administrativnih olakšica, fleksibilnosti, izuzeća od poreza kao i činjenice da ove tvrtke uživaju veliki ugled u svjetskim financijskim tokovima.

 

Povjerljivost podataka o vlasnicima

Jedno od osnovnih obilježja BVI kao jurisdikcije je povjerljivost podataka o vlasničkoj strukturi tvrtke. Naime, podatci o vlasnicima i direktorima tvrtke NISU javni podatak. U ove podatke uvid ima isključivo registrirani agent. Registrirani agent zadržava pravo da traži od klijenta da im se dostave dodatne informacije vezano za kompaniju.
Ukoliko vlasnici tvrtke žele, dokument Registar članova/Registar Direktora može biti podnesen Registru tvrtki na BVI.

 

Struktura

Vlasnik, direktor i dioničar tvrtke u biti može biti i privatna i/ili pravna osoba (nije potrebno da bude rezident). Jedna osoba može biti na sve tri funkcije. Struktura tvrtke se može načiniti u skladu sa potrebama biznisa. Ukoliko jedna osoba obavlja sve tri funkcije u tvrtki ona može imenovati dodatnu osobu koja će djelovati u ime tvrtke u slučaju nekih nepredviđenih okolnosti.

 

Posebne regulative

U slučaju gdje strana Vlada iz nekog razloga (nacionalizacije, zapljene) oduzme dionice BVI tvrtke vlasniku tvrtke, vlasnik ima pravo tražiti od Suda na BVI da se to ignorira, a klijent i dalje smatra vlasnikom dionica.
BVI ima ugovor o izbegavanju dvojnog oporezivanja sa Velikom Britanijom, Japanom i Švicarskom.

 

Knjigovodstvo i podnošenje financijskih izvještaja

Tvrtke na BVI nemaju obvezu knjigovodstva niti podnošenja izvještaja. Ipak tvrtke moraju imati neku evidenciju novčanih transakcija koja će u svakom trenutku biti dostupna eventualnoj inspekciji.

 

Oblici osnivanja

Tvrtke na BVI mogu biti osnovane na jedan od sljedećih načina: tvrtke ograničene dionicama, tvrtke ograničene garancijama, neograničene tvrtke, tvrtke sa ograničenom namjenom.

 

Naziv tvrtke

Naziv ne smije biti istovjetan niti sličan nazivu bilo koje druge tvrtke osnovane na BVI.
Zabranjene riječi u nazivu tvrtke:”Assurance”, “Bank”, “Building Society”, “Chamber of Commerce”, “Chartered”, “Cooperative”, “Credit”, “Imperial”, “Municipal”, “Royal”, “Trust” i svaka druga riječ sličnog značenja, kao ni termini koji promidžu bilo koju države ili državnu instituciju.
Nazivi tvrtke ograničene dionicama/garancijama moraju svršiti sa nekim od sljedećih riječi: “Limited”, “Corporation”, “Incorporated”; “Societe Anonyme”, “Sociedad Anonima”, “Ltd”, “Corp”, “Inc “ili “S.A.”
Naziv tvrtke ograničene namjene mora svršiti sa (SPV) Limited ili (SPV) Ltd.

 

Ograničenja aktivnosti tvrtke

Tvrtki nije dozvoljeno baviti se sjledećim aktivnostima: osiguranje, bankovne aktivnosti, trust, zajednički fondovi, reosiguranje.

 

U biti, potrebno je dostaviti nam sljedeće:

1. Prijedloge za naziv tvrtke (3-4)
2. Preslika putovnice (mora sadržati fotografiju, potpis, broj putovnice, podaci izdavaoca, datum izdavanja i važenja)/vozačka dozvola (mora sadržati fotografiju i potpis) ili osobna iskaznica (mora sadržati fotografiju i potpis)*
3. Račun od el.energije, telefona (ne mobitela) ili vozačka dozvola/izvješće iz banke ili obračun Porezne Uprave*
4. Pismo referenca banke
5. Uplata na račun EURO COMMERCE LLC.
*Dokumentacija mora biti ovjerena od strane: bankovnog menadžera, pravne kancelarije, Bilježnika, zvaničnika ambasade. Mi ćemo Vam proslijediti formular.