ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI


OFF-SHORE.NET je profesionalni servis za davanje informacija o formiranju privrednih subjekata, podnošenje dokumentacije i formiranje privrednih subjekata u nekoliko jurisdikcija.

OFF-SHORE.NET i njihovi zaposleni nisu advokati niti računovođe, mi ne dajemo pravne niti finansijske savete.

OFF-SHORE.NET ne posluje kao advokat i ni jedan advokat-klijent odnos se ne stvara prilikom korišćenja naših usluga. Vi donosite samostalne odluke na osnovu opštih informacija koje Vam dajemo preko našeg sajta i štampanog materijala.

OFF-SHORE.NET ne može da garantuje tačnost pravnih informacija, cena, i povezanih materijala koji ste dobili na ovom sajtu, kao i drugih povezanih materijala.

OFF-SHORE.NET će pregledati vašu prijavu, proveriti tačnost, pravopis, gramatiku i sveobuhvatnost , ali ni u jednom trenutku OFF-SHORE.NET neće pregledati pravnu osnovu Vaše prijave niti će primenjivati zakone na Vašu specifičnu situaciju.

POSEBNO ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI (za pomoć i često postavljana pitanja na stranici):

Ovi opisi su samo rezimei nekih glavnih karakteristika tipičnih oblika međunarodnih poslovnih subjekata, koji se formiraju za naše klijente. Oni nisu kompletni opisi svih materijalno značajnih aspekata svih raspoloživih međunarodnih privrednih subjekata. Oni su navedeni samo u informativne svrhe, ne predstavljaju pravni savet i ne bi trebalo da se tumače kao pravni savet. Ako želite da tražite pravni savet o tome kako međunarodno poslovno pravo može da se primeni na Vašu specifičnu situaciju, trebalo bi da konsultujete svog advokata.