Maršalski otoci

Maršalski otoci

Pogodnosti osnivanja IBC (International Business Company) na Marshall Islands:

1. Korporacije čiji su vlasnici ne-rezidenti su izuzete od oporezivanja
2. Ne postoji obveza dostavljanja godišnjih izvještaja
3. Omogućeno je bavljenje širokim krugom poslovnih aktivnosti
4. Ne postoje troškovi prema poduzećima koje svoje sjedište prenose na Marshall Islands
5. Niski troškovi
6. Dvojezičan upis (standardna dokumenta su dostupna i na španjolskom, francuskom i kineskom jeziku)
7. Ne postoji razmjena podataka sa OECD
8. Identitet direktora i vlasnika poduzeća je povjerljiva informacija i samim tim ne postoji obveza da taj podatak bude dostupan državnim organima niti javnosti

 

Ograničenja u poslovanju

tvrtka osnovana na Marshall Islands ima ista prava kao fizičko lice.
Zabranjene su trgovinske aktivnosti sa poduzećima I fizičkim licima, rezidentima na Marshall Islands. Također su zabranjene sljedeće poslovne aktivnosti: bankovne aktivnosti, trust servisi, osiguranje i/ili reosiguranje.

 

Identitet direktora i dioničara/vlasnika

Identitet direktora i vlasnika poduzeća je povjerljiva informacija i samim tim ne postoji obaveza da taj podatak bude dostupan državnim organima niti javnosti.
Uvid u ove podatke je obvezan isključivo ukoliko je poduzeće angažirano na polju javnog prikupljanja sredstava ili se bavi investicionim poslovima u ime drugih privatnih ili pravnih lica.

 

Naziv kompanije

Za korištenje sljedećih termina potrebna je licenca: bank, charity, establishment, foundation, insurance, partnership, trust, assurance, re-insurance.
Nije dozvoljeno imati sljedeće termine kao dio nayiva poduzeća: TRUST, BANK, INSURANCE, FOUNDATION, CHARITY.

 

Broj dioničara poduzeća:

zahtjevan minimum jedan dioničar

 

Broj direktora poduzeća:

zahtjevan minimalno jedan direktor (fizičko ili pravno lice)

 

Tajnica poduzeća

minimalno jedno fizičko ili pravno lice. Ne postoje ograničenja po pitanju nacionalnosti niti je obvezno da dotična osoba ili pravno lice budu rezidenti na Marshall Islands.

 

Registrirano sjedište poduzeća

obveza je da sjedište i adresa poduzeća budu na Marshall Islands.

 

Dioničarski ulog

nije specificiran minimalan iznos depozita. Standardni udio ovlaštenog kapitala je 500 dionica bez navedene nominalne vrijednosti ili sa navedenom nominalnom vrijednošću do 50.000USD i može biti izražen u bilo kojoj valuti. Minimalan iznos dioničarskog uloga je jedna dionica bez navedene nominalne vrijednosti ili sa navedenom nominalnom vrijednošću.

 

Dioničarski ulog

1. Naziv poduzeća (2-3 predloga)
2. Preslika putovnice (svakog od direktora i dioničara)
3. Odluka o dioničarskom ulogu
4. Osnovni KYC podatci (ko je vlasnik, čime se bavi, čime se planira baviti sa ovom tvrtkom, gdje,…)
5. Uplata na račun EURO COMMERCE LLC