Kanada

Kanada

POREZI

LLP (partnerstvo sa ograničenom odgovornošću) je pravno lice koje ne podleže plaćanju poreza.
Sav profit koji je primljen od strane LLP prolazi kroz kompaniju do svojih partnera.

 

PARTNERSTVO

LLP formiran u Britanska Kolumbija je vrsta partnerstva gde je svaki partner odgovoran samo za sopstvene obaveze. Na ovaj način partneri su odgovorniji prema svojim klijentima I omogućava partnerima da realizuju svoje poslovanje bez brige da će njihova lična sredstva biti ugrožena , osim ako je u pitanju nehat.
Informacije o partnerima nisu zavedene u Registru i nisu dostupne javnosti.
Zahteva se da LLP u BK ima najmanje dva partnera.

 

VREMENSKI OKVIR

Oko 2-4 nedelje, plus vreme za dostavu.

 

ZABRANJENE AKTIVNOSTI

Pranje novca, terorističke aktivnosti, primanje sredstava od trgovine drogom, trgovina oružjem, kockanje (gaming and gambling), prikupljanje novčanih sredstava od javnosti, savetovanje javnosti o investicijama, upravljanje investicijama koje nisu imovina kompanije, upravljanje I administracija investicionim šemama, trgovina sa zemljama koje su pod embargom utvrđenim od strane Saveta bezbednosti Ujedinjenih Nacija ili nekih drugih namena koje su ilegalne u skladu sa zakonima zemlje u kojoj je kompanija osnovana ili zakonima zemlje sa kojima će kompanija trgovati.

 

NOMINOVANI SERVIS

Nominovani partneri ne obezbeđuju lična dokumenta neophodna za due diligence i ne potpisuju dokumenta u ime kompanije. Krajnji vlasnik dobija punomoć koja mu obezbeđuje pravo da upravlja kompanijom I potpisuje ugovore u ime kompanije.

 

RAČUNOVODSTVO

Kompanija je u obavezi da vodi internu evidenciju ulaznih i izlaznih faktura. Nije potrebno dostavljanje faktura.

 

POSLOVANJE U KANADI

LLP može da posluje u Kanadi. Međutim, u slučaju da prodaja u Kanadi pređe iznos od USD 30.000 potrebno je da se kompanija registruje za GST/HST (predstavlja porez na promet u Kanadi) i podnese svake godine zahtev za povraćaj GST/HST.

 

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA

  • Overena kopija važećeg pasoša (fotografija i stranica sa potpisom) . Overa može da bude urađena od strane banke, advokata ili notara I treba da sadrži ime i kontakt podatke o osobi koja je overila dokument kao i datum overe.
  • Original ili kopija jednog od sledećih dokumenata: skorašnji račun komunalija , izvod iz banke, izvod kreditne kartice, US vozačka dozvola (obe strane) ili kanadska vozačka dozvola (obe strane)
  • Pismo referenca banke – klijent treba da bude klijent banke najmanje dve godine
  • Popunjen i potpisan formular koji se odnosi na poslovnu aktivnost kompanije – obezbeđen od strane naše kompanije
  • Popunjena i potpisana Izjava – obezbedjen od strane naše kompanije