Hong Kong

Hong Kong

Hong Kong Poduzeća

Mnoštvo država Hong Kong vidi kao „off-shore“ državu; međutim stav vlasti u Hong Kongu je da teritorij nije off-shore centar u tradicionalnom smislu riječi, nego područje sa niskim porezima, koji porez ubire prema teritorijalnom principu. U svakom slučaju, koristeći odgovarajuću korporativnu strukturu, rezultat poslovanja može biti da prihodi bez oporezivanja mogu pripasti tvrtki u Hong Kong-u. Samo profit koji je rezultat neposrednog djelovanja u Hong Kong-u je oporeziv, čak i tada maksimalno od 17.5%.

 

Glavne značajke poduzeća u Hong Kong-u:

  • Nema poreza na promet, poreza na operacije holding-a, poreza na prodaju, PDV, poreza na „vrijednost“ tvrtke, i nema poreza na obračunate zarade kod poduzeća koje zadržavaju zaradu nego da ih raspoređuju (isplaćuju dividende). Porezi se naplaćuju samo na prihode koji su „izvedeni iz ili nastali u“ Hong Kong-u. Na prihode koji su nastali izvan teritorije, nema poreza. Status o sjedištu poduzeća je nevažan.
  • Iz osnivanja ureda u Hong Kong-u ne proizilazi porez, ukoliko ured unutar teritorije Hong Kong-a ne pravi prihode. Mjesto gdje je ugovor bio sklopljen i potpisan je ključni kriterij. Prihodi koji se odnose na ugovornu prodaju, sklopljeni pomoću prodavatelja iz Hong Kong-a, pomoću fax-a ili telefona, gdje pregovori nisu zahtijevali putovanje izvan teritorije Hong Kong-a, se vode kao prihod iz Hong Kong-a za poreske vlasti.
  • Kada je Hong Kong samo sjedište poduzeća, i u njemu se samo vodi knjigovodstvo, u smislu da se iz Hong Kong-a ne pregovara ili sastavlja prodajni ugovor (koji je izveden u inozemstvo), gdje se svim transakcijama upravlja iz inozemstva (instrukcije, rukovođenje bankovnim računom,….) , ovakve transakcije se ne smatraju kao prihod ostvaren u Hong Kong-u, i tako ostvaren profit se ne oporezuje.
  • Poduzeće čije zanimanje je zaštita intelektualne svojine, mora plaćati fiksni porez na prihod od 1.75% (ili 17.5% na 10%) od primljenih uplata, sa svim dodatnim troškovima koji ne mogu biti odbijeni od poreza.
  • Prihod od međunarodnih operacija poduzeća koje se bave prijevozom (shipping poduzeća) je oslobođen od poreza, osim ako plovila plove ili prolaze kroz vode Hong Kong-a, u kom slučaju se oporezuje samo dio profita koji je ostvaren prolaskom kroz Hong Kong, gdje je porez na profit od 17.5%.
  • Prihod od dividendi, gdje je majka kompanija iz Hong Kong-a se ne smatra profitom, bez obzira da li je kćerka tvrtke rezident ili ne-rezident u Hong Kong-u, i prema tome nije predmet oporezivanja.
  • Gubitak može biti knjigovodstveno prenošen neograničeno.
  • Prve godine, kupovina računarske opreme se vodi kao odbitak od poreza 100%.

NAPOMENA:
Da bi se otvorio račun u banci u Hong Kongu ili Kini, obvezna je nazočnost u banci.

 

Da bismo započeli sa procedurom otvaranja poduzeća potrebno je dostaviti nam sljedeće:

1. 2 ili 3 prijedloga za naziv tvrtke
2. Preslika putovnice direktora i dioničara poduzeća (sa prikazanom adresom)
3. Utility bill (račun npr. Struja, telefon) za potvrdu adrese
4. Postotak pojedinačnog učešća dioničara
5. Biznis plan
6. Dokaz o poslovanju (website, ugovori/fakture/ugovori sa radnicima…)
7. Uplata na račun EURO COMMERCE LLC