Florida

Florida

Info-Florida-SAD

Osnivanje LLC (DOO – društvo sa ograničenom odgovornošću) na Floridi je pametan i profitabilan način za razvoj internacionalnog biznisa. Nakon osnivanja LLC kompanije, vlasnik nije odgovoran sopstvenom imovinom za bilo koju obavezu kompanije.

Menadžment Kompanije

Zahtevan broj vlasnika i direktora – jedan ili više.
Ne postoji ograničenje po pitanju nacionalne pripadnosti vlasnika LLC kompanije.

 

Informacije koje Articles of Organization treba da sadrži

 • Svrha LLC kompanije (sažet prikaz osnovne poslovne aktivnosti kompanije)
 • Opis i iznos uloženih novčanih i nenovčanih sredstava
 • Total dogovorenih dodatnih ulaganja (ukoliko ih ima) od strane vlasnika, vremenski okvir u kom će se ulaganje izvršiti
 • Da li vlasnici imaju pravo da prime nove članove u LLC kompaniju. Ukoliko da, uslovi i odredbe po kojima će se prijem novih članova vršiti
 • Pravo ostalih vlasnika da, nakon smrti, otkaza, bankrotstva jednog od vlasnika kompanije ili bilo kakvog drugog događaja koji u nekom trenutku naruši vlasničku strukturu, nastave poslovne aktivnosti kompanije.
 • Odluka da li će kompaniju voditi Menadžeri (Direktori)/Članovi
 • Naziv, fizička adresa (P.O. Box nije dozvoljena adresa) registrovanog agenta

 

DA bismo započeli proceduru osnivanja LLC kompanije na Floridi, molimo Vas da nam dostavite sledeće:

 • Kopija pasoša svakog pojedinačnog vlasnika kompanije
 • Predlog za naziv kompanije (2-3 opcije) uz poštovanje gore navedenih ograničenja.
 • Adresa, telefonski broj i e-mail adresa kontakt osobe/
 • Uplata na račun EURO COMMERCE LLC